Oferta szkoleń

HMS ogólny na stanowiskach robotniczych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • przepisów i zasad bhp związanych z wykonywaną pracą,
 • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
 • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń

ze szczególnym uwzględnieniem problemów danej branży. Szkolenie organizowane jest na podstawie programu opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie organizowane jest w formie wykładu i ćwiczeń. W trakcie szkolenia wykorzystywane są publikacje, filmy i inne pomoce dla zobrazowania omawianego tematu. Zapewniamy własne materiały szkoleniowe. Szczególna uwaga poświęcona jest analizie ryzyka zawodowego oraz omówieniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy wraz z wnioskami profilaktycznymi.

Czas szkolenia i certyfikacja

Szkolenie trwa 4 godziny. Każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat ukończenia kursu.


HMS wprowadzający do norweskich przepisów

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • przepisów i zasad bhp związanych z wykonywaną pracą w Norwegii,
 • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
 • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń,
 • różnic wynikających z przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w porównaniu do prawa polskiego.

Szkolenie organizowane jest na podstawie programu opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników nowo zatrudnionych w Norwegii lub chcących podjąć pracę u norweskiego pracodawcy.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie organizowane jest w formie wykładu i ćwiczeń. W trakcie szkolenia wykorzystywane są publikacje, filmy i inne pomoce dla zobrazowania omawianego tematu. Zapewniamy własne materiały szkoleniowe. Szczególna uwaga poświęcona jest analizie ryzyka zawodowego oraz omówieniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy wraz z wnioskami profilaktycznymi.

Czas szkolenia i certyfikacja

Szkolenie trwa 4 godziny. Każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat ukończenia kursu.


HMS dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Cel szkolenia

 Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • przepisów i zasad HMS (bhp) obowiązujących Pracodawców w Norwegii, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w środowisku pracy,
 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami oraz postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń,
 • odpowiedzialności Pracodawcy za wykroczenia w zakresie HMS.

Szkolenie organizowane jest na podstawie programu opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uczestnicy szkolenia

 Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • pracodawców
 • innych osób kierujących pracownikami: brygadzistów, kierowników wydziałów czy innych komórek organizacyjnych.

Sposób organizacji szkolenia

 Szkolenie organizowane jest w formie wykładu i ćwiczeń. W trakcie szkolenia wykorzystywane są publikacje, filmy i inne pomoce dla zobrazowania omawianego tematu. Zapewniamy własne materiały szkoleniowe. Szczególna uwaga poświęcona jest analizie ryzyka zawodowego oraz omówieniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy wraz z wnioskami profilaktycznymi.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w siedzibie zleceniodawcy (również w Polsce), jak i zorganizowania w zakresie naszej firmy.

Czas szkolenia i certyfikacja

 Szkolenie trwa 6 godzin. Każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat ukończenia kursu.


Dla przedstawicieli załogi - Verneombud

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności przez przedstawicieli załogi (tzw, mąż zaufania) z zakresu:

 • przepisów i zasad HMS (bhp) obowiązujących w Norwegii, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w środowisku pracy,
 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami oraz postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń,
 • praw i obowiązków męża zaufania w zakresie HMS.

Szkolenie organizowane jest na podstawie programu opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli załogi, których prawa i obowiązki zostały określone w §6 Ustawy o ochronie warunków i środowiska pracy. Jest to osoba wybierana spośród pracowników, a ustawodawca zagwarantował mu prawo do odpowiedniego szkolenia zorganizowanego i finansowanego przez pracodawcę.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie organizowane jest w formie wykładu i ćwiczeń. W trakcie szkolenia wykorzystywane są publikacje, filmy i inne pomoce dla zobrazowania omawianego tematu. Zapewniamy własne materiały szkoleniowe. Szczególna uwaga poświęcona jest analizie ryzyka zawodowego oraz wdrażaniu procedur zapobiegania zdarzeniom wypadkowym wraz z wnioskami profilaktycznymi.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w siedzibie zleceniodawcy (również w Polsce), jak i zorganizowania w zakresie naszej firmy.

Czas szkolenia i certyfikacja

Szkolenie trwa 40 godzin. Każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat ukończenia kursu. 


Twoje środowisko pracy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu:

 • przepisów i zasad bhp związanych ze środowiskiem pracy,
 • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
 • podstawowych zagadnień związanych ze środowiskiem pracy,
 • praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy

ze szczególnym uwzględnieniem problemów danej branży. Szkolenie organizowane jest na podstawie programu opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników niezależnie od stanowiska zatrudnienia.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie organizowane jest w formie wykładu i ćwiczeń. W trakcie szkolenia wykorzystywane są publikacje, filmy i inne pomoce dla zobrazowania omawianego tematu. Zapewniamy własne materiały szkoleniowe. Szczególna uwaga poświęcona jest znaczeniu czynnika ludzkiego w środowisku pracy.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w siedzibie zleceniodawcy (również w Polsce), jak i zorganizowania w zakresie naszej firmy.

Czas szkolenia i certyfikacja

Szkolenie trwa 4 godziny. Każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat ukończenia kursu.


Obsługa elektronarzędzi

Cel szkolenia

 Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • przepisów i zasad bhp związanych z użytkowaniem elektronarzędzi podczas pracy,
 • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
 • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń,
 • praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy

ze szczególnym uwzględnieniem różnych rodzajów elektronarzędzi (piły, wiertarki, wkrętarki, wyrzynarki, pistolety itp.). Szkolenie organizowane jest na podstawie programu opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uczestnicy szkolenia

 Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników użytkujących elektronarzędzia podczas pracy.

Sposób organizacji szkolenia

 Szkolenie organizowane jest w formie wykładu i ćwiczeń. W trakcie szkolenia wykorzystywane są publikacje, filmy i inne pomoce dla zobrazowania omawianego tematu. Zapewniamy własne materiały szkoleniowe. Szczególna uwaga poświęcona jest analizie ryzyka zawodowego oraz omówieniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy wraz z wnioskami profilaktycznymi.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w siedzibie zleceniodawcy (również w Polsce), jak i zorganizowania w zakresie naszej firmy.

Czas szkolenia i certyfikacja

 Szkolenie trwa 4 godziny. Każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat ukończenia kursu.


Prace pożarowo niebezpieczne

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • przepisów i zasad obowiązujących podczas wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych,
 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami pod względem pożarowym,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami wynikającymi z wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych oraz postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń,
 • odpowiedzialności pracownika za wykroczenia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Szkolenie organizowane jest na podstawie programu opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników wykonujących prace pożarowo niebezpieczne.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie organizowane jest w formie wykładu i ćwiczeń. W trakcie szkolenia wykorzystywane są publikacje, filmy i inne pomoce dla zobrazowania omawianego tematu. Zapewniamy własne materiały szkoleniowe. Szczególna uwaga poświęcona jest analizie ryzyka zawodowego oraz omówieniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy wraz z wnioskami profilaktycznymi.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w siedzibie zleceniodawcy (również w Polsce), jak i zorganizowania w zakresie naszej firmy.

Czas szkolenia i certyfikacja

Szkolenie trwa 6 godzin. Każdy z uczestników po zdaniu egzaminu otrzymuje imienny certyfikat ukończenia kursu.


Ręczne prace transportowe

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • przepisów i zasad podczas wykonywania ręcznych prac transportowych,
 • zagrożeń związanych z wykonywaniem ręcznych prac transportowych oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
 • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń,
 • praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy

ze szczególnym uwzględnieniem ochrony układu kostno - szkieletowego. Szkolenie organizowane jest na podstawie programu opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników wykonujących ręczne prace transportowe.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie organizowane jest w formie wykładu i ćwiczeń. W trakcie szkolenia wykorzystywane są publikacje, filmy i inne pomoce dla zobrazowania omawianego tematu. Zapewniamy własne materiały szkoleniowe. Szczególna uwaga poświęcona jest analizie ryzyka zawodowego oraz omówieniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy wraz z wnioskami profilaktycznymi.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w siedzibie zleceniodawcy (również w Polsce), jak i zorganizowania w zakresie naszej firmy.

Czas szkolenia i certyfikacja

Szkolenie trwa 4 godziny. Każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat ukończenia kursu.