Trening Tilbud

HMS generell opplæring til arbeidstakere.

Formål

Formålet med opplæringen er å få kunnskap og ferdigheter innen følgende områder:

 • HMS( helse og sikkerhet)- lover og forskrifter som gjelder arbeid som utføres,
 • risikovurdering av (helse)fare ved arbeidsutførelse og beskyttelses-metoder mot fare,
 • fremgangsmåte ved ulykke og andre nødsituasjoner,

med særlig vekt på utfordringene i respektive bransjer. Opplæringen baseres på et program utarbeidet i samsvar med gjeldende regelverk.

Målgruppe

Kurset er åpent for alle arbeidstakere som er ansatt som »blåsnipparbeidere.

Organisering av opplæringen

Opplæringen arrangeres i form av forelesninger, samt praktiske øvelser. Under opplæringen brukes publikasjoner, filmer og andre hjelpemidler for å illustrere forskjellige tema. Deltakeren for utlevert opplæringsmateriell. Oppmerksomheten er hovedsakelig rettet mot yrkesmessig risikovurdering og oversikt over omstendighetene og årsakene til arbeidsulykker, samt med forebyggende tiltaksforslag.

Vi har også anledning til å arrangere opplæringen på oppdragsgivers kontorsted (også i Polen), eller i våre lokaler.

Varighet og kursbevis:

Opplæringen varer i fire timer. Hver deltaker får et personlig kursbevis.

null retur


HMS Introduksjon til Norsk Regelverk

Formål

Formålet med opplæringen er å få kunnskap og ferdigheter innen følgende områder:

 • HMS( helse og sikkerhet)- lover og forskrifter gjeldende arbeid som utføres i Norge,
 • risiko av (helse)farer ved arbeidsutførelse og beskyttelsesmetoder mot disse farene,
 • fremgangsmåte ved ulykke og andre nødsituasjoner,
 • forskjeller og likheter mellom enkelte sentrale elementer i HMS-systemet i Norge og Polen.

Opplæringen baseres på et program utarbeidet i samsvar med gjeldende norsk regelverk.

Målgruppe

Kurset er tilpasset alle nyansatte i Norge, eller dem som ønsker å arbeide for en norsk arbeidsgiver.

Organisering av opplæringen

Opplæringen arrangeres i form av forelesninger, samt praktiske øvelser. Under opplæringen brukes publikasjoner, filmer og andre hjelpemidler for å illustrere forskjellige tema. Vi gir deltakerene egeopplæringsmateriell. Oppmerksomheten er hovedsakelig rettet mot yrkesmessig risikovurdering /analyse og oversikt over omstendighetene og årsakene til arbeidsulykker, samt med forebyggende tiltaksforslag.

Vi har også anledning til å arrangere opplæringen på oppdragsgivers kontorsted (også i Polen), eller i våre lokaler.

Varighet og kursbevis:

Opplæringen varer i fire timer. Hver deltaker får et personlig kursbevis.

null retur


HMS for arbeidsgivere og arbeidstakere som har ansvar

Formål

Formålet med opplæringen er å få kunnskap og ferdigheter innen følgende områder:

 • HMS( helse og sikkerhet)- lover og forskrifter som arbeidsgivere i Norge har plikt å kjenne, i henhold til gjeldende regelverk,
 • skape sunne og trygge arbeidsforhold og et godt arbeidsmiljø,
 • vurdering av risikoforhold knyttet til arbeidsutførelse,
 • vern av arbeidstakerne mot farer og fremgangsmåte ved ulykke og andre nødsituasjoner,
 • arbeidsgivers ansvar for brudd på HMS-regelverket.

Opplæringen er basert på et program utarbeidet i samsvar med gjeldende regelverk.

Målgruppe

Kurset er åpent for :

 • arbearbeidsgivere
 • arbeidstakere som har ansvar: foremenn, avdeling-/eller andre enhetsledere

Organisering av opplæringen

Opplæringen arrangeres i form av forelesninger, samt praktiske øvelser. Under opplæringen brukes publikasjoner, filmer og andre hjelpemidler for å illustrere forskjellige tema. Vi gir deltakerene vårt eget opplæringsmateriell. Spesiell oppmerksomheten legges hovedsakelig på yrkesmessig risikovurdering og oversikt over omstendighetene og årsakene til arbeidsulykker, samt med forebyggende tiltak.

Vi har også anledning til å arrangere opplæringen på oppdragsgivers kontorsted (også i Polen), eller i våre lokaler.

Varighet og kursbevis:

Opplæringen varer i seks timer. Hver deltaker får et personlig kursbevis.

null retur


HMS for representanter for arbeidsstokken (Verneombud)

Formål

Formålet med opplæringen rettet mot representanter for arbeidstakerne (dvs. tillitsvalgte) er å få kunnskap og ferdigheter innen følgende områder:

 • lover og regler innenfor HMS i henhold til gjeldende regelverk i Norge,
 • sørge for trygge og sunne arbeidsforhold og godt arbeidsmiljø,
 • vurdering av risikoforhold knyttet til arbeidsprosesser,
 • vern av arbeidstakerne mot farer og fremgangsmåte ved ulykke og andre nødsituasjoner,
 • verneombudets plikter og rettigheter innen HMS (helse og sikkerhet).

Opplæringen baseres på et program utarbeidet i samsvar med gjeldende regelverk. 

Målgruppe

Dette kurset er for representanter for arbeidsstokken velges ved enhver bedrift som omfattes av oppgaver etter Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 6, Verneombud. Dette er en person som velges blant de ansatte, og lovgiver har garantert ham rett til tilstrekkelig opplæring organisert og finansiert av arbeidsgiver.

Organisering av opplæringen

Opplæringen arrangeres i form av forelesninger, samt praktiske øvelser. Under opplæringen brukes publikasjoner, filmer og andre hjelpemidler for å illustrere forskjellige tema. Vi gir deltakerene vårt opplæringsmateriell. Oppmerksomheten er hovedsakelig rettet mot yrkesmessig risikovurdering og prosedyrer for forebygging av arbeidsulykker, samt med forebyggende tiltak.

Vi har også anledning til å arrangere opplæringen på oppdragsgivers kontorsted (også i Polen), eller i våre lokaler.

Varighet og kursbevis:

Opplæringen varer i førti timer. Hver deltaker får et personlig kursbevis.

null retur


Ditt Arbeidsmiljø

Formål

Formålet med opplæringen er å få kunnskap og ferdigheter innen følgende områder:

 • helse- og sikkerhetsforskrifter og regler knyttet til arbeidsmiljøet,
 • risikoforhold knyttet til arbeidsutførelse, samt vern av arbeidstakerne mot farer
 • grunnleggende spørsmål knyttet til arbeidsmiljøet,
 • praktisk anvendelse av kunnskap

med særlig vekt på utfordringene i bransjen. Opplæringen baseres på et program utarbeidet i samsvar med gjeldende regelverk.

Målgruppe

Dette kurset er for alle arbeidstakere, uavhengig av stillingen.

Organisering av opplæringen

Opplæringen arrangeres i form av forelesninger, samt praktiske øvelser. Under opplæringen brukes publikasjoner, filmer og andre hjelpemidler for å illustrere forskjellige tema. Vi gir deltakeren vårt opplæringsmateriell. Spesiell oppmerksomhet legges på betydningen av den menneskelige faktor i arbeidsmiljøet.

Vi har også anledning til å arrangere opplæringen på oppdragsgivers kontorsted (også i Polen), eller i våre lokaler.

Varighet og kursbevis:

Opplæringen varer i fire timer. Hver deltaker får et personlig kursbevis.

null retur


Betjening av elektroverktøy

Formålet

Formålet med opplæringen er å få kunnskap og ferdigheter innen følgende områder:

 • helse- og sikkerhetsforskrifter og regler knyttet til bruk av el-verktøy,
 • risiko av fare med arbeid utført og vernemetoder mot fare,
 • fremgangsmåte ved ulykke og andre nødsituasjoner,
 • praktisk anvendelse av kunnskap

med særlig vekt på ulike typer verktøy (motorsager, boremaskiner, el. skrutrekkere, løvsag maskiner, limpistoler, etc.). Opplæringen arrangeres på et program utarbeidet i samsvar med gjeldende regelverk.

Målgruppe

Kurset for alle som bruker el-verktøy på arbeidet.

Organisering om opplæringen

Opplæringen arrangeres i form av forelesninger og øvelser. Under opplæringen brukes publikasjoner, filmer og andre hjelpemidler for å illustrere temaet. Vi gir vårt opplæringsmateriell. Spesiell oppmerksomhet legges på yrkesmessig risiko analyse og oversikt over forhold og årsaker til arbeidsulykker samt med forebyggende tiltak.

Vi har også anledning til å arrangere opplæringen på oppdragsgivers kontorsted (også i Polen), eller i våre lokaler.

Varighet og kursbevis:

Opplæringen varer i fire timer. Hver deltaker får et personlig kursbevis.

null retur


Varme arbeid (Brann-risikoarbeid)

Formål

Formålet med opplæringen er å få kunnskap og ferdigheter innen følgende områder:

 • regler og lover ved utførelse av varme arbeid,
 • risikovurdering i arbeidsprosesser og risiko forbundet med fare for brann,
 • vern av arbeidstakerne mot farer som oppstår ved utførelse av varme arbeid og fremgangsmåte ved ulykke og andre nødsituasjoner,
 • ansattes ansvar for lovbrudd i forhold til brannsikkerhet.

Opplæringen arrangeres på grunnlag av et program utarbeidet i samsvar med gjeldende regelverk.

Målgruppe

Kurset er beregnet for alle arbeidstakere som utfører varme arbeid.

Organisering av opplæringen

Opplæringen arrangeres i form av forelesninger, samt praktiske øvelser. Under opplæringen brukes publikasjoner, filmer og andre hjelpemidler for å illustrere forskjellige tema. Vi gir vårt opplæringsmateriell. Spesiell oppmerksomhet er hovedsakelig rettet mot yrkesmessig risikovurdering og oversikt over omstendighetene og årsakene til arbeidsulykker, samt med forebyggende tiltak.

Vi har også anledning til å arrangere opplæringen på oppdragsgivers kontorsted (også i Polen), eller i våre lokaler.

Varighet og kursbevis:

Opplæringen varer i seks timer. Hver deltaker får et personlig kursbevis.

null retur


Manuell håndtering

Formålet

Formålet med opplæringen er å få kunnskap og ferdigheter innen følgende områder:

 • HMS -lover og regler når manuell håndtering utføres,
 • risikoen forbundet med manuell håndtering og metoder for beskyttelse,
 • fremgangsmåte ved ulykke og nødsituasjoner,
 • praktisk anvendelse av kunnskap

med særlig vekt på beskyttelse av muskel-skjelettsystemet. Opplæringen baseres på et program utarbeidet i samsvar med gjeldende regelverk.

Målgruppe

Opplæringen er for alle arbeidstakere som utfører manuell håndtering.

Organisering av opplæringen

Opplæringen arrangeres i form av forelesninger og øvelser. Under opplæringen brukes publikasjoner, filmer og andre hjelpemidler for å illustrere temaet. Vi gir vårt opplæringsmateriell. Spesiell oppmerksomhet er på yrkesmessig risiko analyse og oversikt over forhold og årsaker til arbeidsulykker, samt forebyggende tiltak.

Vi har også anledning til å arrangere opplæringen på oppdragsgivers kontorsted (også i Polen), eller i våre lokaler.

Varighet og kursbevis:

Opplæringen varer i fire timer. Hver deltaker får et personlig kursbevis.

null retur